PhosDryer

PhosDryer

PhosDryerprojektet i Outotecs regi, där vi deltar med våra kompetenser, har börjat komma igång ordentligt nu på reningsverket Tuvan utanför Skellefteå. Mer information finns på: http://www.outotec.com/en/About-us/Research-and-technology/EU-Life-Environment-Demonstration-Project/[...]

read more

Språk