CE märkning och Riskanalys i kylan!

CE märkning och Riskanalys i kylan!

Att jobba med CE märkning innebär identifiering av riskkällor t ex klämrisker, elektriska risker, vibrationer, buller, risker vid värme, kyla etc. Därefter krävs riskreducering för att riskerna ska elimineras eller reduceras så att acceptabel säkerhet uppnås. Gårdagens uppdrag är ett exempel[...]

read more

Klimatforum Västerbotten

Den 12 november arrangerades för första gången konferensen Klimatforum Västerbotten. Green Exergy var där!  Genom vår närvaro uppdaterade vi oss om det senaste inom klimatforskningen. Vi fick veta vad som händer både lokalt och globalt. På konferensen diskuterades även frågor[...]

read more

Språk