Bruksfors kraftstation

Bruksfors kraftstation

Bruksfors kraftstation GreenExergy har på uppdrag av Skellefteå Kraft levererat konsulttjänster till ombyggnaden av Bruksfors vattenkraftstation i Rickleån. Tjänsterna har omfattat projektledning och även tekniktjänster på Mek samt Turbin. Projektets syfte var att utveckla och demonstrera en miljövänlig lösning för[...]

read more

Språk