LÖNSAMMARE VATTENKRAFT I NORRLAND

LÖNSAMMARE VATTENKRAFT I NORRLAND

Lönsammare Vattenkraft i Norrland GreenExergys affärsidé är att skapa tydliga mervärden genom kvalificerade och innovativa tekniska konsulttjänster inom energi- och processindustri. Inte minst när det gäller vattenkraft. Fyra av våran experter arbetar med vattenkraft. Tillsammans med våra erfarna samarbetspartners är vi[...]

read more

Hållbara Transporter i Skellefteå

Green Exergy har startat ett nytt projekt inom hållbara transporter i Skellefteå. I projektet ingår framtagning av en strategi för implementering och användning av hållbara och långsiktiga vägval för transporter och fossilfria drivmedel. Regeringen har fastställt att Sverige bör ha[...]

read more

Språk