Anläggningskonstruktion

GreenExergys medarbetare har sen lång tid tillbaka jobbat med anläggningskonstruktion via 3D-layouter. Vi kan samordna konstruktionsarbetet mellan olika discipliner (Bygg/Mek/Media/El och automation) där hänsyn även tas till arbetsmiljöfrågor via riskanalyser tillsammans med kunden.

Exempel på anläggningar som vi kan hjälpa till med i både layoutarbete och teknisk utformning:

  • Bioenergikombinat inklusive pelletsanläggningar
  • Kraftvärmeverk och övriga pannanläggningar
  • Anläggningar för värme/kyla/ånga/vatten/luft
  • Materialhantering och transportsystem
  • Anläggningsdelar i smältverk/gruvindustri

Språk