News

Bioenergikonferens i Stockholm

GreenExergy har varit och besökt IWBWeek i Stockholm. Det är tre mässor (International Pulp & Paper Week, Bioeconomy Innovation Forum och World Bioenergy) som har slagits samman till en. Mässan hade både utställningsmontrar från företag och en konferens med föreläsningar[...]

read more

Språk