Nya projekt

Nytt uppdrag inom Vattenkraft

Ett nytt uppdrag inom Vattenkraft för GreenExergy! GreenExergy fortsätter sina insatser inom vattenkraft. Den här gången levererar vi detaljritningar och konstruktionsunderlag för ombyggnation av en vattenkraftstation i Norrland, främst gällande plattformar och gångbryggor. Att konstruera och rita inom vattenkraftsbranschen kräver[...]

read more

Hållbara Transporter i Skellefteå

Green Exergy har startat ett nytt projekt inom hållbara transporter i Skellefteå. I projektet ingår framtagning av en strategi för implementering och användning av hållbara och långsiktiga vägval för transporter och fossilfria drivmedel. Regeringen har fastställt att Sverige bör ha[...]

read more

CE märkning och Riskanalys i kylan!

Att jobba med CE märkning innebär identifiering av riskkällor t ex klämrisker, elektriska risker, vibrationer, buller, risker vid värme, kyla etc. Därefter krävs riskreducering för att riskerna ska elimineras eller reduceras så att acceptabel säkerhet uppnås. Gårdagens uppdrag är ett exempel[...]

read more

Språk