Energilagring med vätgas

Sverige och världen behöver idag ställa om från ett fossilberoende till ett hållbart och långsiktigt sätt att producera och leverera energi för att kunna hejda den globala uppvärmningen. I denna omställning kommer många olika lösningar och många olika kunskaper krävas för att klara detta.

Energilagring kommer i allt större utsträckning vara en växande utmaning att hantera då en större och större andel av energiproduktionen kommer från varierande källor som sol och vindkraft. Utmaningen består i att kunna lagra energi då produktionen överstiger behovet, för att använda detta där det behövs.

Det är här vätgas kommer in i bilden. Genom att utvinna vätgas från elektrolys, lagras elenergi i vätgasen för att sedan kunna användas vid ett annat tillfälle eller behov.

Fördelar med energilagring i vätgas jämfört andra metoder är den höga energidensiteten i vätgasmolekylen, inga utsläpp av koldioxid när man framställer vätgas från vind, sol eller vattenkraft samtidigt som det är en känd och beprövad teknik med vatten som enda restprodukt vid användning.

Det finns idag många olika användningsområden för vätgas som till exempel

 • Raffinaderier
 • Kemiindustrin
  • Framställning av ammoniak, metanol väteperoxid, polymerer och lösningsmedel, bl.a.
 • Rymdindustrin
 • Livsmedelsindustri
 • Läkemedelsindustri
 • Svetsning

I omställningen till ett fossilfritt samhälle har vätgas dessutom potential för följande användningsområden

 • Värmepannor
 • Syrgas som biprodukt av elektrolys
 • Biogas förädling/Biologisk metanisering
 • Metallurgiska applikationer – Stålframställning utan kol
 • Energibärare:
  • Transport (HRS) – vätgas som fordonsbränsle
  • Offgrid koncept
  • Energilagring / Power to Gas

 

GreenExergy är din givna partner vid dessa omställningar där vi erbjuder experthjälp vid dimensionering och planering av din energilagring. Vår kompetens hjälper dig med projektering, kostnadsberäkningar, upphandling, utvärderingar av leverantörer och teknik, konstruktionsarbete/layouter med mera.

 

Språk