Projektledning

Vi har lång och bred erfarenhet avseende projektledning av stora tekniska anläggningsprojekt. Det kan handla om allt från ombyggnation av befintliga anläggningar till uppförande av helt nya. Med vår breda kompetens kan vi hjälpa er med projektledning för anläggningar inom områden som exempelvis bioenergi, processindustri och vattenkraft.

Vi är vana att hantera kontraktsfrågor både gällande teknik och ekonomi samt att hantera både stora och små projektorganisationer. Vi arbetar nära våra kunder i täta konstellationer med öppen och rak dialog och har en effektiv arbetsmodell med tydlig styrning och dokumentation genom hela projektet. Vi har också ett rikt nätverk via våra ägare gällande ingenjörstjänster men även för kunskap inom energiområdet.

Språk