Kundintervju

GreenExergy medverkade i ombyggnad på Boliden Rönnskär

I samband med det stora Boliden-projektet med betydande investeringar på Rönnskär bidrog GreenExergy med omfattande konstruktionsarbete när fjärrvärmecentralen byggdes om.

En viktig del av satsningen på Rönnskär var byggandet av ett nytt e-kaldoverk vars syfte var att flytta fram smältverkets position ytterligare som världsledande inom återvinning av elektronikskrot. En bieffekt av satsningen var också ökad restvärme, något som också föranledde byggandet av en ny fjärrvärmecentral.

Stig-Olov Lundström var samordningsansvarig för den nya fjärrvärmecentralen. Han berättar:

–        Fjärrvärmecentralen tar tillvara ångan från e-kaldoverket. Det handlar om ånga med 40 bars tryck som distribueras hit i rör med en diameter på 300 mm.

Det är mättad ånga med en temperatur på 250 grader som sedan omvandlas till 20 bars processånga samt 3 bars processånga.

–        Vi hade länge talat om att vi skulle vilja ha en ångackumulator på verket. Och i och med den här byggnationen blev det verklighet. Ångan laddar också den 230 m3 stora ackumulatorn där vi har ett maxtryck på 40 bar.

För att göra konstruktionen anlitades GreenExergy.

–        Det var ett komplicerat projekt under tidspress där konstruktionen pågick parallellt med uppförandet av e-kaldoverket. Vår anläggning skulle vara klar för att ta emot ångan från e-kaldoverket när det togs i drift.

Fjärrvärmecentralen med dess nya ångackumulator fungerar mycket bra.

–        Vi brukar säga att ångackumulatorn är vår bästa kompis. Får vi ett strömavbrott kan vi till exempel få igång driften mycket snabbare igen eftersom vi snabbare får upp trycket i systemet.

Eftersom anläggningen består av långa ledningar med mycket höga tryck är den också besiktningspliktig och konstruktionsgranskad av ett ackrediterat organ. En lite speciell detalj är att ångreducerventilerna placerats på taket, vilket innebär omfattande ledningsdragning men som ger mer plats invändigt och en ökad trygghet och säkerhet i händelse av läckage.

–        Det här är en komplicerad anläggning, top-of-the-line. Vi har drömt om en ångackumulator ända sedan 1985, och vi är mycket glada över att nu ha den i drift. Det medför stora besparingar och har tack vare minskad användning av olja också bidragit till en minskad miljöpåverkan. Allt som allt en anläggning som fungerar väldigt bra.

Språk