Tekniska specifikationer / upphandlingsstöd

Det är ofta tidskrävande att ta fram och kvalitetssäkra underlag inför upphandling av utrustning eller större anläggningsdelar.

Med vår breda och djupa kompetens i teknik- och kontraktsfrågor kan vi hjälpa er att ta fram era förfrågningsunderlag vid upphandling. Det kan omfatta tekniska kravspecifikationer, konstruktionsarbete/layouter, kostnadsberäkningar, utvärdering av offerter etc.

Nybyggnad eller ombyggnadsprojekt? Låt oss vara ert beställarstöd!

Språk