Månad: november 2015

CE märkning och Riskanalys i kylan!

Att jobba med CE märkning innebär identifiering av riskkällor t ex klämrisker, elektriska risker, vibrationer, buller, risker vid värme, kyla etc. Därefter krävs riskreducering för att riskerna ska elimineras eller reduceras så att acceptabel säkerhet uppnås. Gårdagens uppdrag är ett exempel på hur vi kan hjälpa våra kunder med hela CE märkningsprocessen.

CE marking and Riskanalysis in cold climate!

Working with CE marking implies hazard and risk identification such as crushing, vibration, noise, extreme cold, etc. Thereafter it is necessary to mitigate reduce or exclude risk in order to achieve required safety. Yesterday’s assignment is an example in how we can help our customers with the complete CE process.

Climate forum Västerbotten

Green exergy attended the first climate forum in Västerbottens district. Our participation allows us to be in the front place for climate change topics in a local and global perspective. During this conference we had the privilege to discuss important questions concerning political and economic responsibilities from a climate perspective. The knowledge we achieved in this …

Climate forum Västerbotten Läs mer »

Klimatforum Västerbotten

Den 12 november arrangerades för första gången konferensen Klimatforum Västerbotten. Green Exergy var där!  Genom vår närvaro uppdaterade vi oss om det senaste inom klimatforskningen. Vi fick veta vad som händer både lokalt och globalt. På konferensen diskuterades även frågor gällande politik och ekonomi utifrån ett klimatperspektiv. Kunskaperna som vi fick med oss från klimatforum …

Klimatforum Västerbotten Läs mer »