Månad: januari 2016

Lönsammare vattenkraft i norrland

GreenExergys affärsidé är att skapa tydliga mervärden genom kvalificerade och innovativa tekniska konsulttjänster inom energi- och processindustri. Inte minst när det gäller vattenkraft. Fyra av våran experter arbetar med vattenkraft. Tillsammans med våra erfarna samarbetspartners är vi din kunskapsbank för effektivare och lönsammare projekt. Vi har successivt utökat vår spetskompetens och erfarenhet inom energi- och processprojekt. Idag är …

Lönsammare vattenkraft i norrland Läs mer »

Hållbara Transporter i Skellefteå

Green Exergy har startat ett nytt projekt inom hållbara transporter i Skellefteå. I projektet ingår framtagning av en strategi för implementering och användning av hållbara och långsiktiga vägval för transporter och fossilfria drivmedel. Regeringen har fastställt att Sverige bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel i 2030. I regeringens förslag redogörs också …

Hållbara Transporter i Skellefteå Läs mer »