Månad: mars 2016

Så styr vi med sikte på miljömålen!

Den 16 mars 2016 samlades olika regional och lokal beslutsfattare i Umeå. GreenExergy var där! På programmet för den jätteintressanta konferensen var hållbarhetsarbete med fokus på norra Sverige. Resultaten kommer att fungera som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö den 27–28 april 2016. Konferensen är en av fyra som …

Så styr vi med sikte på miljömålen! Läs mer »