Nyheter

Nytt uppdrag inom Vattenkraft

Ett nytt uppdrag inom Vattenkraft för GreenExergy! GreenExergy fortsätter sina insatser inom vattenkraft. Den här gången levererar vi detaljritningar och konstruktionsunderlag för ombyggnation av en vattenkraftstation i Norrland, främst gällande plattformar och gångbryggor. Att konstruera och rita inom vattenkraftsbranschen kräver att man tar speciell hänsyn till dammsäkerhet, arbetsmiljö och driftvänlighet. Väderpåverkan är en viktig grund …

Nytt uppdrag inom Vattenkraft Läs mer »

Lönsammare vattenkraft i norrland

GreenExergys affärsidé är att skapa tydliga mervärden genom kvalificerade och innovativa tekniska konsulttjänster inom energi- och processindustri. Inte minst när det gäller vattenkraft. Fyra av våran experter arbetar med vattenkraft. Tillsammans med våra erfarna samarbetspartners är vi din kunskapsbank för effektivare och lönsammare projekt. Vi har successivt utökat vår spetskompetens och erfarenhet inom energi- och processprojekt. Idag är …

Lönsammare vattenkraft i norrland Läs mer »

Hållbara Transporter i Skellefteå

Green Exergy har startat ett nytt projekt inom hållbara transporter i Skellefteå. I projektet ingår framtagning av en strategi för implementering och användning av hållbara och långsiktiga vägval för transporter och fossilfria drivmedel. Regeringen har fastställt att Sverige bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel i 2030. I regeringens förslag redogörs också …

Hållbara Transporter i Skellefteå Läs mer »

Bruksfors kraftstation

Bruksfors kraftstation GreenExergy har på uppdrag av Skellefteå Kraft levererat konsulttjänster till ombyggnaden av Bruksfors vattenkraftstation i Rickleån. Tjänsterna har omfattat projektledning och även tekniktjänster på Mek samt Turbin. Projektets syfte var att utveckla och demonstrera en miljövänlig lösning för småskalig vattenkraft där grön energi produceras, fiskvandringen underlättas och smarta lösningar tas fram för att …

Bruksfors kraftstation Läs mer »

CE märkning och Riskanalys i kylan!

Att jobba med CE märkning innebär identifiering av riskkällor t ex klämrisker, elektriska risker, vibrationer, buller, risker vid värme, kyla etc. Därefter krävs riskreducering för att riskerna ska elimineras eller reduceras så att acceptabel säkerhet uppnås. Gårdagens uppdrag är ett exempel på hur vi kan hjälpa våra kunder med hela CE märkningsprocessen.

Klimatforum Västerbotten

Den 12 november arrangerades för första gången konferensen Klimatforum Västerbotten. Green Exergy var där!  Genom vår närvaro uppdaterade vi oss om det senaste inom klimatforskningen. Vi fick veta vad som händer både lokalt och globalt. På konferensen diskuterades även frågor gällande politik och ekonomi utifrån ett klimatperspektiv. Kunskaperna som vi fick med oss från klimatforum …

Klimatforum Västerbotten Läs mer »

PhosDryer

PhosDryerprojektet i Outotecs regi, där vi deltar med våra kompetenser, har börjat komma igång ordentligt nu på reningsverket Tuvan utanför Skellefteå. Mer information finns på: http://www.outotec.com/en/About-us/Research-and-technology/EU-Life-Environment-Demonstration-Project/

GreenExergy jubilerar

GreenExergy firar i år fem år som företag. Våra medarbetares erfarenheter sträcker sig förstås mycket längre bakåt i tiden än så, men vi är stolta över vårt första femårsjubileum. Under hösten genomför vi en del aktiviteter för att fira och markera vårt jubileum samtidigt som vi siktar mot de kommande fem åren. Vi ser fram …

GreenExergy jubilerar Läs mer »