Gruvor och anrikningsverk

Fyllstationen består av en hydraulisk lucka som öppnas i samband med sandpåfyllning ner till gruvan. Då sandfickan står ovan jord och används såväl sommartid som vintertid har det konstruerats in värmeslingor samt värmefläktar för att förhindra frysning. Även ett galler har satts in för att förhindra att isklumpar åker ner, såväl som för att förbättra…

Fyllstationen består av en hydraulisk lucka som öppnas i samband med sandpåfyllning ner till gruvan. Då sandfickan står ovan jord och används såväl sommartid som vintertid har det konstruerats in värmeslingor samt värmefläktar för att förhindra frysning. Även ett galler har satts in för att förhindra att isklumpar åker ner, såväl som för att förbättra säkerheten kring luckan.

Discipliner:
Projektledning, Konstruktion, Risk och CE

Projektledning, projekteringsledning, CE-märkning, riskanalyser, m.m.