Bioenergikonferens i Stockholm

GreenExergy har varit och besökt IWBWeek i Stockholm. Det är tre mässor (International Pulp & Paper Week, Bioeconomy Innovation Forum och World Bioenergy) som har slagits samman till en.

Mässan hade både utställningsmontrar från företag och en konferens med föreläsningar om hur läget för bioenergi ser ut i världen. Föreläsningarna handlade om allt från företag som var i olika steg med att utveckla en produkt, till företag som hade färdiga produkter samt föreläsare från universitet som ville förmedla det som kommer att hända i framtiden när det gäller bioenergi.

För mer information så kan man titta på deras hemsida.

Dela inlägg