Bruksfors kraftstation

Bruksfors kraftstation

GreenExergy har på uppdrag av Skellefteå Kraft levererat konsulttjänster till ombyggnaden av Bruksfors vattenkraftstation i Rickleån.

Tjänsterna har omfattat projektledning och även tekniktjänster på Mek samt Turbin.

Projektets syfte var att utveckla och demonstrera en miljövänlig lösning för småskalig vattenkraft där grön energi produceras, fiskvandringen underlättas och smarta lösningar tas fram för att ge låga kostnader både avseende investering och underhåll.

Mer info, se: http://www.skekraft.se/om-oss/verksamhet/vattenkraft/bruksforsen/

Bruksfors vattenkraftstation

Bruksfors kraftstation

#Bruksfors vattenkraftstation #Bruksforskraftstation

 

Dela inlägg