Maskindirektivet för vattenkraft

Den 23 mars bjöd GreenExergy in till frukostföreläsning angående tolkning av Maskindirektivet för vattenkraft.

Energiforsk har tagit fram en rapport inom ämnet som var föremål för forumet där flera branschföretag deltog.

Här kan ni ladda ner rapporten ( 2015:125 TOLKNING AV MASKINDIREKTIVET FÖR VATTENKRAFT © 2015 ENERGIFORSK).

Agendan innehöll bland annat bakgrund och allmänt om CE-märkning enligt maskindirektivet samt tolkning för vattenkraft och sanktionsavgifter.

Evenemanget var uppskattat och flera av deltagarna tog upp egna fall för diskussion.

Vill ni ha ett liknande evenemang? Eller behöver du hjälp med CE-märkning i din nya projekt eller ombyggnation?

-Tveka inte att kontakta oss!

//Per GunnebrinkPedro Raposo

GreenExergy Frukostmöte CE-märkning Maskindirektiv Vattenkraft (02)

Dela inlägg