CE märkning och Riskanalys i kylan!

Att jobba med CE märkning innebär identifiering av riskkällor t ex klämrisker, elektriska risker, vibrationer, buller, risker vid värme, kyla etc. Därefter krävs riskreducering för att riskerna ska elimineras eller reduceras så att acceptabel säkerhet uppnås.

Gårdagens uppdrag är ett exempel på hur vi kan hjälpa våra kunder med hela CE märkningsprocessen.

Nödstopp_i_kylan_Green_exergy
CE märkning – Nödstopp i kylan

Kortläsare_nödstopp

Dela inlägg