Hållbara Transporter i Skellefteå

Green Exergy har startat ett nytt projekt inom hållbara transporter i Skellefteå. I projektet ingår framtagning av en strategi för implementering och användning av hållbara och långsiktiga vägval för transporter och fossilfria drivmedel.

Regeringen har fastställt att Sverige bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel i 2030. I regeringens förslag redogörs också visionen att i 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Klimatmålen för vägtrafiken innebär att infrastrukturen, fordonen och energiförsörjningen ska anpassas till ett fossiloberoende transportsystem.

Greenexergy har stor erfarenhet och specifik kompetens inom området framtida drivmedel och jobbar dessutom aktivt med omvärldsbevakning av bl.a. biogas, vätgas, fuel cells och elbilar.  Tillsammans gör detta oss till en viktig aktör för att vår region ska bli ledande i omställningen till ett fossiloberoende transport system.

Ladda el bil i Skellefteå

 

 

 

Dela inlägg