Lönsammare vattenkraft i norrland

GreenExergys affärsidé är att skapa tydliga mervärden genom kvalificerade och innovativa tekniska konsulttjänster inom energi- och processindustri. Inte minst när det gäller vattenkraft.

Fyra av våran experter arbetar med vattenkraft. Tillsammans med våra erfarna samarbetspartners är vi din kunskapsbank för effektivare och lönsammare projekt.

Vi har successivt utökat vår spetskompetens och erfarenhet inom energi- och processprojekt. Idag är vår erfarenhet och kunskap efterfrågad i såväl nya vattenkraftprojekt som för översyn och
effektivisering av befintliga anläggningar.

I våran vattenkraft satsning har vi nu tagit fram en folder för att kunna marknadsföra våra tjänster.

Mer info: Green Exergy – Vattenkraft folder

Green Exergy - Stator Green Exergy - discharge ring

Green Exergy - Montage Bruksfors 2   Green Exergy - Montage Bruksfors Panorama

 

Dela inlägg