Ny testbädd för elektrolys och vätgaslagring

RISE och Swerim utvecklar ny testbädd för elektrolys och vätgaslagring. GreenExergy, Hybrit Development, Sandvik mm är några av tjugotal intressenter som kommer att utforma en arbetsgrupp för utveckling och användning av testbädden.

 

En av vägarna mot ett hållbart energisystem är energilagring där vi lagra energi i situationer då det inte går att ta tillvara på all förnybar el som produceras.
Vätgas har en enorm potential eftersom den knyter behovet att storskaligt kunna lagra el med behovet av att få fram mer förnybara drivmedel.
För att ställa om till vätgas i ett framtida energisystem måste elektrolys och vätgaslagring ska kunna testas och utvärderas.
Infrastrukturen för test av vätgastillämpningar i industrin kommer att etableras i Luleå.

– Testbädden kommer att vara en öppen och neutral arena där man kan utvärdera och demonstrera såväl enstaka komponenter som hela värdekedjor för ett brett spektrum av olika vätgasapplikationer. Det kan till exempel handla om energilagring, produktion av biodrivmedel och gröna kemikalier eller vätgasapplikationer inom den metallurgiska industrin. Lika viktig som den fysiska testbädden blir det kompetenscenter för vätgasteknologier som vi nu skapar, säger projektledaren Anna-Karin Jannasch, RISE.

– Etableringen av den här testbädden ger en unik möjlighet att snabba på utvecklingen och införandet av vätgasteknik inom flera branscher och i samhället, säger Lawrence Hooey, projektledare vid Swerim.

– Det är glädjande att det nu skapas en nationell testbädd inom vätgasområdet med infrastruktur öppen för olika forskningsstudier. Det här är viktigt för HYBRIT initiativet och det är positivt då det stärker kompetensen i regionen och i Sverige, inom ett nytt viktigt område, säger Mårten Görnerup, vd på Hybrit Development.

Mer information om projektet här eller maila oss!

Dela inlägg