PhosDryer

PhosDryerprojektet i Outotecs regi, där vi deltar med våra kompetenser, har börjat komma igång ordentligt nu på reningsverket Tuvan utanför Skellefteå. Mer information finns på:

http://www.outotec.com/en/About-us/Research-and-technology/EU-Life-Environment-Demonstration-Project/

Dela inlägg