Pressmeddelande om Blaiken vindkraftpark

Tuffa krav från arbetsmiljöverket ledde till nytänk för tillverkare av vindkraftverk

Arbetsmiljöverkets säljförbud av vindkraftverk i Sverige för den kinesiska tillverkaren Dongfang Electric har upphävts. Dongfang, som uppfört 39 vindkraftverk i Blaiken, tillhörde en av tio tillverkare som inte klarade myndighetens högt ställda säkerhetskrav.

– Med hjälp av företaget GreenExergy i Skellefteå har vi skapat lösningar som kan fungera som förebilder för vindkraftbranschen och som öppnar upp hela den europeiska marknaden för oss, säger Dongfangs projektledare i Blaiken Chu Wei.

För vindkraftverken i Blaiken, som Dongfang uppfört för Skellefteå Krafts och Fortums samägda bolag Blaikenvinds räkning, fann Arbetsmiljöverket under sin inspektion 2016 16 punkter som måste åtgärdas.

– De viktigaste handlade om att sätta upp skydd för roterande delar och om förregling av servicehissar för att uppfylla Maskindirektivets krav, berättar Chu Wei.

När vindkraftverk i Europa tas i drift ska maskinföreskrifterna, som bygger på de europeiska hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet vara uppfyllda. Maskinen ska även ha en bruksanvisning på svenska och vara CE-märkt. Om Dongfang och de övriga nio tillverkarna inte kunde uppfylla kraven före den 25 september 2017 hotade Arbetsmiljöverket med att stänga vindkraftverken och utkräva böter på 1,6 miljoner kronor.

Tog kontakt med GreenExergy

För drygt ett år sedan kontaktade Chu Wei GreenExergy för att få hjälp med att reda ut vilka krav Arbetsmiljöverket egentligen ställde på dem.

– Från början var det ett litet jobb för oss men det utvecklades till att innehålla allt från projektledning, CE-märkning och design till leverans av turn-keylösningar, berättar GreenExergys vd Maria Nilsson, och inflikar att frågor kring CE-märkning är en av företagets specialiteter.

GreenExergy anlitade i sin tur företagen RCN i Umeå företagen Stilmek och Skellefteå Rostfria i Skellefteå för att producera den utrustning som behövdes.

– I slutet av juli 2017 var alla kompletteringar klara, berättar Maria.

Chu Wei är mycket tacksam för det stöd han fick av GreenExergy för att komma fram till rätt lösning och att genomföra den omfattande kompletteringen som kostade Dongfang ett par miljoner kronor.

– Jag är imponerad över det engagemang och den seriositet som Dongfang visat för att uppfylla alla krav oavsett kostnaden, säger Maria Nilsson.

Inga anmärkningar

I slutet av oktober kom Arbetsmiljöverket upp till Blaiken för en ny inspektion och den här gången hade de inga anmärkningar på säkerheten.

– Vi har visat Europa att vi kan matcha eller till och med vara bättre än andra europeiska leverantörer när det gäller säkerhet, konstaterar Chu Wei.

Nu när han avslutat sitt uppdrag i Blaiken åker Chu Wei till Cuba där Dongfang ska sätta upp 20 nya vindkraftverk.

– Förutom i Kina och på Cuba har vi också stora vindkraftsuppdrag i Ryssland och i Etiopen. Förhoppningsvis får vi även fler beställningar i Europa, avslutar han.

Mer information:
Maria Nilsson, VD, GreenExergy AB,
070- 691 56 16 maria.nilsson@greenexergy.com

www.greenexergy.se

Dela inlägg