Så styr vi med sikte på miljömålen!

Den 16 mars 2016 samlades olika regional och lokal beslutsfattare i Umeå. GreenExergy var där!

På programmet för den jätteintressanta konferensen var hållbarhetsarbete med fokus på norra Sverige. Resultaten kommer att fungera som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö den 27–28 april 2016.

Konferensen är en av fyra som arrangeras runt om i landet under våren 2016.

Här hittar ni mer info om Konferensen:

Program för konferensen  http://www.miljomal.se/sv/Aktuellt/Alla-nyheter/Regionala-konferenser-om-regionalt-och-lokalt-miljoarbete/umea/

Mer info om Naturvårdsverket Miljömål: http://www.miljomal.se/fu

IMG_0776

Dela inlägg