Utvecklat våra konstruktionskunskaper med Nastran In-Cad

Vi har utvecklat våra konstruktionskunskaper genom att våra medarbetare har gått en utbildning i Nastran In-CAD. Det innebär att vi kan utföra FEA-beräkningar för att på ett bättre sätt kunna konstruera plattformar, kranar och övriga strukturer som har en svårberäknad belastning.

En FEA, eller Finite Element Analysis, är att man beräknar en struktur genom att dela in den i ett fint nät av beräkningspunkter och sedan räkna på vad som händer i varje punkt. Det är kräver mycket datorkraft men ger en bra överensstämning med verkligheten på väldigt komplexa problem.

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
E-POST