Voith StreamDiver™ i Bruksfors

I Bruksforsen, ett av GreenExergy’s referensprojekt, har man jobbat med en ny teknik – StreamDiver™. Denna ska se till att småskaligvattenkraft förblir en kraftkälla att räkna med i arbetet att skära ner den fossila andelen energikällor. Leverantören av tekniken, som levererades av Kössler GmbH & Co KG, med moderbolaget Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, har nu gjort en film om anläggningen i samarbete med ägaren Skellefteå Kraft AB.

Likt det man pekar på i filmen så har StreamDiver™ oljefria lager samt vattenkylning av generatorn. Detta tillsammans med en dammanläggning som medger både upp- och nervandring för vattenlevande djur möjliggör vi en samexistens i vattendragen!

Se filmen HÄR!

Dela inlägg