Tjänster

  • Projektledning & upphandlingsstöd​​

    Vi har lång och bred erfarenhet avseende projektledning av stora tekniska anläggningsprojekt. Det kan handla om allt från ombyggnation av…
  • Konstruktion och beräkningar​

    GreenExergys medarbetare har sen lång tid tillbaka jobbat med anläggningskonstruktion via 3D-layouter. Mekanisk detaljkonstruktion utför vi även för kunder inom…
  • Energi- och processberäkning​​

    En stor och många gånger avgörande faktor vid ny- eller ombyggnation av anläggningar är att ha tillräckligt underlag i form…