CE-märkning​

Green Exergy sammanställer tekniskt underlag, hjälper dig med riskanalys och utför CE- märkning av maskiner, maskinlinjer eller anläggning. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och ger råd och tips såväl vid upphandling som vid praktiska konstruktionsval.

I Sverige är det arbetsmiljöverket som utför marknadskontroll av produkter innan de når användarna. De kontrollerar bland annat att maskiner, personlig skyddsutrustning och enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar är CE-märkta och uppfyller säkerhetskraven.

CE-märkning för en maskinlinje består av två eller flera hopmonterade maskiner. Om två eller flera maskiner förenas så att de utgör en grupp maskiner som styrs och fungerar som en enhet måste en försäkran om överensstämmelse utfärdas för helheten och ett CE-märke för helheten krävs.

Vi vill hjälpa våra kunder att uppfylla lagkrav och samtidigt skapa säkra arbetsplatser för alla medarbetare!