Framtidens torkning

Framtidens torkning är snart här. Outotec har i samarbete med GreenExergy utvecklat en demonstrationsanläggning för torkning av rötat avloppsslam. Projektet är nu avslutat, men det som återstår innan en färdig produkt finns ute på marknaden (som kommer att heta Outotec Biomass CLS Dryer) är att se hur anläggningen fungerar under en långtidskörning.

För mer information Norran Affärslivs artikel här.

Dela inlägg