Om GreenExergy

Som bolag har GreenExergy funnits sedan 2009, men det började egentligen långt tidigare. GreenExergy bildades av Skellefteå Kraft och Outotec tillsammans med Nordtherm, Sparbanksstiftelsen Norrlands riskkapitalstiftelse och GreenGold Investment Group.

Syftet var att ta tillvara och vidareutveckla den kunskap som Skellefteå Kraft byggt upp inom bioenergiområdet. Året efter övertog GreenExergy personalen på Epsilons verksamhet i Skellefteå. Avsikten med detta var att säkra nyckelkompetens inom bland annat bioenergiområdet och att kunna utveckla verksamheten inom både detta och närliggande områden.

Sedan dess har företaget genomfört många framgångsrika projekt. Profilen mot energisektorn med både bioenergi och vattenkraft, samt mot processindustrin har blivit ännu tydligare. Viljan att utvecklas har blivit ännu starkare, och vi är fortfarande det där unga, nyfikna, och lättarbetade företaget.

Nästa kapitel om GreenExergy skriver vi inte själva, utan tillsammans med våra kunder i nära och förtroendefulla samarbeten. Vill även du och ditt företag samarbeta med ett ungt, spännande och lättarbetat företag? Hör av dig till oss! Vi är enkla att nå, och lätta att tala med. Välkommen!

Vad är då exergi?

Fysiken definierar exergi på följande sätt:
Energi = exergi + anergi

Oftast används begrepp som energi och värme på ett föga stringent sätt. Energi i form av värme blandas emellanåt med energi i form av arbete.
Exergi anger hur mycket arbete som reversibelt kan utvinnas.

Av värmeenergin kan endast exergiandelen erhållas som arbete- resten avges till omgivningen som värme. Denna rest kallas ibland som anergi.

Källa: Tillämpad termodynamik, Ingvar Ekroth och Eric Granlund​