Klimatforum Västerbotten

Den 12 november arrangerades för första gången konferensen Klimatforum Västerbotten.

Green Exergy var där!  Genom vår närvaro uppdaterade vi oss om det senaste inom klimatforskningen. Vi fick veta vad som händer både lokalt och globalt. På konferensen diskuterades även frågor gällande politik och ekonomi utifrån ett klimatperspektiv.

Kunskaperna som vi fick med oss från klimatforum Västerbotten kommer att genomsyra arbetet i alla våra projekt och därigenom ge oss möjlighet att arbeta mer klimatsmart.

Program – Klimatforum Västerbotten – 2015

 

Dela inlägg