Energi- och processberäkning​​

En stor och många gånger avgörande faktor vid ny- eller ombyggnation av anläggningar är att ha tillräckligt underlag i form av energitekniska beräkningar, flödesanalyser och så vidare.

GreenExergy hjälper er med detta i samband med processoptimering av anläggningar, investeringsutredningar och liknande. Kom gärna till oss så tar vi en förutsättningslös dialog kring era frågeställningar, kan gälla både för nya och befintliga anläggningar.