Konstruktion och beräkningar​

GreenExergys medarbetare har sen lång tid tillbaka jobbat med anläggningskonstruktion via 3D-layouter. Mekanisk detaljkonstruktion utför vi även för kunder inom industrin.

Vi kan samordna konstruktionsarbetet mellan olika discipliner (Bygg/Mek/Media/El och automation) där hänsyn även tas till arbetsmiljöfrågor via riskanalyser tillsammans med kunden. Exempel på anläggningar som vi kan hjälpa till med i både layoutarbete och teknisk utformning:

  • Bioenergikombinat inklusive pelletsanläggningar
  • Kraftvärmeverk och övriga pannanläggningar
  • Anläggningar för värme/kyla/ånga/vatten/luft
  • Materialhantering och transportsystem
  • Anläggningsdelar i smältverk/gruvindustri

Detaljkonstruktion Mek / Media​

Detaljkonstruktion och hållfasthetsberäkningar av processutrustning, exempelvis rörledningar för ånga, vatten, luft, tryckkärl och liknande tillhör våra specialiteter. Här har vi många referenser och jobbar ofta med rörledningar och rörstöd inklusive beräkningar för att uppfylla exempelvis PED-normer