Projektledning & upphandlingsstöd​​

Vi har lång och bred erfarenhet avseende projektledning av stora tekniska anläggningsprojekt. Det kan handla om allt från ombyggnation av befintliga anläggningar till uppförande av helt nya.

Vi är vana att hantera kontraktsfrågor både gällande teknik och ekonomi samt att hantera både stora och små projektorganisationer. Vi arbetar nära våra kunder i täta konstellationer med öppen och rak dialog och har en effektiv arbetsmodell med tydlig styrning och dokumentation genom hela projektet. Vi har också ett rikt nätverk via våra ägare gällande ingenjörstjänster men även för kunskap inom energiområdet.

Tekniska specifikationer / upphandlingsstöd​

Det är ofta tidskrävande att ta fram och kvalitetssäkra underlag inför upphandling av utrustning eller större anläggningsdelar. Med vår breda och djupa kompetens i teknik- och kontraktsfrågor kan vi hjälpa er att ta fram era förfrågningsunderlag vid upphandling. Det kan omfatta tekniska kravspecifikationer, konstruktionsarbete/layouter, kostnadsberäkningar, utvärdering av offerter etc.

Nybyggnad eller ombyggnadsprojekt? Låt oss vara ert beställarstöd!