Så styr vi med sikte på miljömålen!

Så styr vi med sikte på miljömålen!

Den 16 mars 2016 samlades olika regional och lokal beslutsfattare i Umeå. GreenExergy var där! På programmet för den jätteintressanta konferensen var hållbarhetsarbete med fokus på norra Sverige. Resultaten kommer att fungera som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till[...]

read more

Gröna teknikkonsulter!

GreenExergy i gårdagens Norran affärsliv  [...]

read more

Språk