Detaljkonstruktion Mek / Media

Detaljkonstruktion och hållfasthetsberäkningar av processutrustning, exempelvis rörledningar för ånga, vatten, luft, tryckkärl och liknande tillhör våra specialiteter. Här har vi många referenser och jobbar ofta med rörledningar och rörstöd inklusive beräkningar för att uppfylla exempelvis PED-normer.

Mekanisk detaljkonstruktion utför vi även för kunder inom industrin.  Solid Works/Autocad/Inventor/Microstation används som programvaror beroende på kundens behov.

Språk