Vår historia

Så började det!

Som bolag har GreenExergy funnits sedan 2009, men det började egentligen långt tidigare. GreenExergy bildades av Skellefteå Kraft och Outotec tillsammans med Nordtherm, Sparbanksstiftelsen Norrlands riskkapitalstiftelse och GreenGold Investment Group. Syftet var att ta tillvara och vidareutveckla den kunskap som Skellefteå Kraft byggt upp inom bioenergiområdet. Året efter övertog GreenExergy personalen på Epsilons verksamhet i Skellefteå. Avsikten med detta var att säkra nyckelkompetens inom bland annat bioenergiområdet och att kunna utveckla verksamheten inom både detta och närliggande områden.

Sedan dess har företaget genomfört många framgångsrika projekt, både åt ägarna och åt andra kunder. Profilen mot energisektorn med både bioenergi och vattenkraft, samt mot processindustrin har blivit ännu tydligare. Viljan att utvecklas har blivit ännu starkare, och vi fortfarande det där unga, nyfikna, och lättarbetade företaget.

Nästa kapitel om GreenExergy skriver vi inte själva, utan tillsammans med våra kunder i nära och förtroendefulla samarbeten. Vill även du och ditt företag samarbeta med ett ungt, spännande och lättarbetat företag? Hör av dig till oss! Vi är enkla att nå, och lätta att tala med. Välkommen!

Snabba Fakta

  • GreenExergy grundades 2009 och har teknikförsäljning inom bioenergibranschen som huvudsaklig inriktning. Huvudägare i bolaget är Outotec samt Skellefteå Kraft och kontoret finns i Skellefteå.
  • 2010 förvärvades Epsilon, Skellefteåkontoret. Personalen samt tidigare projektunderlag ingick i köpet. Även två seniora konsulter som tidigare varit involverade i firman flyttade med till nya kontoret och har fortsatt jobba med GreenExergy.
  • Verksamheten riktar sig mot europamarknaden inom bioenergi men GreenExergyarbetar till största del inom Sverige i konsultuppdrag  gällande konstruktion och projektledning, där ingår även uppdrag inom vattenkraft.

Språk