Dag: 18 januari, 2016

Hållbara Transporter i Skellefteå

Green Exergy har startat ett nytt projekt inom hållbara transporter i Skellefteå. I projektet ingår framtagning av en strategi för implementering och användning av hållbara och långsiktiga vägval för transporter och fossilfria drivmedel. Regeringen har fastställt att Sverige bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel i 2030. I regeringens förslag redogörs också …

Hållbara Transporter i Skellefteå Läs mer »