Boliden–Vätgas som bränsle

Utredning av potentialen av vätgas för bränslecelldriven malmtransport