Vattenkraft

Vi har samlat mångårig erfarenhet i våra led, allt ifrån vattenkraftens grundläggande mekanik till projektledning inom nybyggnation och renovering. GreenExergy erbjuder tekniska specifikationer och upphandlingsstöd för beställaren samt utreder förutsättningar för investeringar.

För att ytterligare stötta våra kunder under projekt erbjuder vi tjänster inom CE-märkning, dokumentation, kontraktsfrågor inom teknik och ekonomi, och kan även representera kunder vid tester och prov. Vid mindre anläggningsdelar kan vi vara behjälplig med konstruktion, då vi har stor vana inom andra energislag med detta.

I dagsläget har vi fyra i personalen som aktivt jobbar med vattenkraft, varav en är seniorkonsult. Detta ger oss en stor kunskapsbank tillsammans med stor lokalkännedom och erfarenhet i branschen, inte minst tillsammans med våra samarbetspartners.